Home » » Ngaran rupa kasakit dina sunda

Ngaran rupa kasakit dina sunda

NgARAN RUPA-RUPA KASAKIT

kasakit (busung lapar). barareuh meh saluar awak; kasakit bareuh di hm tempa! dina awak (semu muncunghul kawas bisul ngan taya mataan).

kasakit kulit sabangsa hapur, warnana bodas. semu karadak.

kasakit kulit sabangsa hapur, warnana bodas, semu karadak. kasakit dina dampal suku, liangan

kasakit kulit, barudus atawa carenang, biasana ateul lantaran kuman.

sabangsa bisul ngan Ieuwih teuas.

kuris, kasakit kulit nu babari tepa.

kasakit (budak) dina beuteung lantaran cacing. ' sarupa bisul ngan leutik, aya nanahan, biasana lantaran ateul nu digaro, tuluy infeksi.

kasakit di jero ceuli (budak), kaluar nanah. daging anu jadi teu samistina tur ngalantarankeun ayana kasakit, daging jadi biasana dina tikoro, jsb.

kasakit kulit, warnana semu beureum ngagebleg (meh siga kulit ganas), karasana ateul, renyem; ganaseun sok aya oge nu nyebut “sekat”.

0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts