Home » » Kecap panganter basa sunda

Kecap panganter basa sunda

'1. KECAP PANGANTEUR

Dina base: Sunda aye nu disebut kecap panganteur, boh kebap panganteur pagawean boh kecap pangameur kaayaan. leu kecap panganteur ten gunana pikeun ng‘antebkeun caritaan. Geura menan ieu ,

' Recap-Recap panganteur di handap.

am dahar barakatak seurl bek dahar berebet lumpat berewek soak/seen bfur ngapung blak nangkarak blok bahe blag tabuh bluk nangkuban bray beunta bray beurang bray caang bray muka brag hujan bras mandi bus asup . burusut ngising cat unggah celengkeung ngomong/nyarita ceiengok nyium ¢ cap t‘tis « oer kiih

0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts