Home » » Naskah Sajak Sunda dalam Rangka Gebyar Kartini 2017

Naskah Sajak Sunda dalam Rangka Gebyar Kartini 2017

Naskah Sajak Sunda
dalam Rangka Gebyar Kartini 2017
SMPN 1 Purwakarta
Jumat, 21 April 2017RADEN DEWI SARTIKA
Karya: A.Yogaswara

Anjeun satia ka Nagara
Hasil gambar untuk dewi sartikaAjeg wiwaha
Nyungkemkeun acining ati
Ka lemah cai ku wening ati

Sari puspa wangi arum
Ngatik ngadidik
Paraputra Pasundan
Nyambuang sa Nusantara

Saban wanci
Saban waktu
Anjeun babakti ka nagri
Ku wening ati

Kembang deudeuh
Teu weléh pageuh
Langgeng ngadalingding
Ngajungjung lemah cai


Dangiang kawinayan
Geus méré tanda
Anjeun pinuh wiwaha
Babakti ka nagara
Hasil gambar untuk dewi sartikaSAJATINING BAKTI
KARYA: A.Yogaswara

Wanci nu jadi bukti
Darma wawayangan baé
Saban wanci babakti
Saban waktu mituhu

Sajatining ati anu wening
Balumbang rasa nu wiwaha

Pabedang-bedang
Loba kahayang
Kahayang jeung kamelang
Pagaliwota dina longkéwang

Sajating ati nu wening
Salira ajeg
Saban wanci tetep babakti

Mangpirang-pirang
Panuding dengki
Ti saban wanci
Salira ajeg

Sajatining ati nu wening
Ajeg panceg
Saban wanci tetep babakti

0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts