Home » » Potrét Nu Éta

Potrét Nu Éta


Tah dina potrét nu éta,
teuteup nu anteb tur liuh
ngawasa lalambaran implengan.
Lir matapoé mimiti medal
nyingraykeun lalangsé peuting.
Janari gedé
minuhan haté
Aya hariring dangdaunan
dapuran awi dipirig angin
Nineung, keukeuh nganteng,
Komo dina potrét nu éta,
hantem ngawasa lalambaran implengan.
Pinuh kanyaah téh,
tepi ka ayeuna
atawa engké jaga,
hamo laas ku mangsa.
Jakarta, 04062012.

0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts