Home » , , » Keun Anteurkeun

Keun Anteurkeun

keur Mila

Keun anteurkeun
ieu kanyeri téh
ku jembarna haté
ulah dipaké kingkin baé
da moal rék walagri
ku merebes mili.

Keun anteurkeun
ieu tunggara téh
ku ikhlasna qolbi
ulah dipaké aral
da moal matak waluya
ku caah cimata

Anggursi mitembeyan deui
ngaroncé malati ti mimiti
nu susuganan bakal jadi
panglipur
sumeleber seungit
sabarna minuhan dada.
Anggursi titénan deui
waktu ti tungtung
tepika tungtung
nu susuganan bakal kapaluruh
banda kaiklasan
rajakaya nu paripurna.
Geulis, pupundén haté
sabar jeung ikhlas
urang jadikeun tatapakan
nu teu pipilih wanci.

Jakarta Wanci Janari, 11062014

0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts