Home » » Dongeng sunda aki dodo

Dongeng sunda aki dodo

Aki Dodo

Kacarios di lembur Joglo aya aki-aki namina Dodo, tos pèot mèh tokroh-tokroh tur semu bongkok. Sakapeung sok gohgoy sareng èncok, seseringna nyeri bobokong. Osok nganggo acuk logor tur gombrong, lancingan pangsina ngoyondon. Padamelanana ngebon, melak suuk sareng jagong, kalan-kalan melak taleus keur diala lompong, raos disayur katuangan anu ompong.

Dupi istri Aki Dodo namina Nini Omoh. Katuangan tos sering dikolomoh. Damis kemong tawèhwoh. Waos parantos lèmong mung ngalemar tara towong. Lemareun ditutuan na lulumpang kosong. Lajeng digayem teras ngaluah na tampolong.

Hiji waktos Aki Dodo dangdos maksad angkat ka kebon ngala jagong sareng lompong. Aki saged nganggo totopong bari mawa tolombong. Lajeng Aki ngabèngbèos jongjon. Di jalan katingal aya nu nonggoh, Ceu Yoyoh nu bonyo urang Cijoho. Sanajan leumpangna digancangan, Aki Dodo angger boyot, ma'lum tanaga kolot, napasna gè tos rarèpot. Pajar barèng jeung Ceu Yoyoh tèh landong mopo. Aki lumpat teu tumpa-tempo, aya batu teu katèmbong, antukna jekuk suku titajong, Aki ngajolongjong terus ngajolopong. Atuh ngacleng èta totopong, tolombong ngagoloncong. Aki Dodo bati molohok, Ceu Yoyoh beuki jauh teu katènjo.

Lila-lila teu burung anjog ka kebon, gura-giru nyala jagong reujeung lompong. Ngan ayeuna mah teu ka saung ngadon nongkrong. Patuanganana tos ngalagu keroncong. Regedeg tolombong digandong, muru lembur Joglo bari nyipta-nyipta kèjo jeung sayur lompong.

Keur kitu ujug-ujug ujug-ujug pluk aya nu ninggang kana tonggong,  ari ditingal horèng buah sawo tina tangkalna coplok, ku Aki diboro, buah sawo ka landeuh ngagorolong, Aki ngudag titotolonjong, ari sawo kalah kana balong. Aki ancrub ka balong, sanajan rembet ècèng gondok sawo teu burung bisa dirongkong.

Aki Dodo ngiclik balik bari baju belok pangsi jeblong. Tapi bungah da meunang rejeki nomplok. Nepi ka imah Aki teu langsung ka jero, bus wè ka kolong, maksad nyumputkeun buah sawo ngarah ku Nini Omoh teu disoro. Lalaunan dongko sanaos karaos nyeri bobokong, Aki terus ngangrsod beuki jero.

Di bumi Nini Omoh, satos rèngsè ngèjo saboboko sareng naheur cai satèko teras ngalemar henteu poho. Pas badè ngaluah teu aya tampolong. Tilas dikumbah disimpen luhureun parako. Antukna Nini ngaluah na palupuh nu molongo. Borolo luah ka kolong meneran kana sirah Aki Dodo atuh jadi lamokot. Aki Dodo molotot, gancang ka luar bari bosongot. Si Nini komo jamotrot mireungeuh si Aki lamokot tur bobolokot. Aki kapaksa dahar ukur kèjo, Si Nini masak sayur lompongna bedo. Ku Aki diolo, si Nini mangsa bodo.

0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts