Home » » Aya Nu Mucicid

Aya Nu Mucicid

Aya nu mucicid
pasosoré, satutas asar
peuntaseun sakola
asa kagareuwahkeun puguh ogé
ku guludug nu remen patémbalan
silih témpas
ceudeum jeung hariwang
najan kapuket ku girimis
Tapi panginditanana keukeuh
pengkuh
ngajujurung awakna
nu rada rengkung
geura tepung jeung dalitna
teu dipaliré
nyelekit
tiis satulang sandi
Emh, dimana nyanéh ayeuna?
Pokna.

Jakarta, 19112012

0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts