Home » » Kuring Leungiteun: Sanggian: Yus Wiradiredja

Kuring Leungiteun: Sanggian: Yus Wiradiredja


Kuring Leungiteun

Laras: Madenda                         Sanggian: Yus Wiradiredja
Surupan 4=Tugu                        Rumpaka: Ir. Zahir Zahri
Leungiteun kuring leungiteun
Dikamanakeun ieu dikamanakeun
Genclang herang
Cikahuripan di leuwi Sipatahunan
Direka na papantunan
Kiwari ngan kari ngaran
Leungiteun kuring leungiteun
Dikamanakeun ieu dikamanakeun
Dongeng endah
Katumbiri taraje langit nu asri
Widadari turun mandi
Lumungsur ti kahyangan

Gusti rumasa diri gagabah
Ngagadabah alam endah kagungan Gusti
Gusti kiwari gunung bulistir
Nu tinggal caah jeung banjir
Ampun Gusti ampun


0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts