Home » » Kudu Kasaha: Sanggian : Mang Koko

Kudu Kasaha: Sanggian : Mang Koko
KUDU KASAHA
Rumpaka : Winarya Art
Sanggian : Mang Koko
Laras : Madenda


Kudu kasaha urang ngumaha
Na ka indung duh na ka bapa
kudu kasaha urang balaka
pikeun nepikeun duka carita

Kudu ka saha urang nyalindung
ka papayung nyalindung na ka pangagung
Kudu ka saha urang nyaluuh
neda dijait geuning tina bangbaluh
duh ieung tunggara teu euih-euih
la,,,,,h, teu welรฉh nandangan peurih

Diteangan saha nu haat nulungan
dipaluruh dimana geusan balabuh

Kudu kasaha urang ngageuri
iwal diri duh tahan uji

Kudu ka saha urang nya muntang
jalan utama geuning geuning iman ka gusti.

0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts