Home » » ZODIAK SUNDA PERIODE SASIH DESEMBER 2016

ZODIAK SUNDA PERIODE SASIH DESEMBER 2016
ZODIAK SUNDA PERIODE SASIH DESEMBER 2016

1) PIRGO
Pagawean nu cocok : Dagang jengkol
Kaduitan : Hambur pisan
Asmara : Teangan nu rada cageur...

2) AKUWARIUS
Pagawean nu cocok : Dagang taraje jeung bilik
Kaduitan : Eureunan unjam injem wae
Asmara : Sakeudeung deui jomblo, dikepret calon mitoha...

3) PIS-SES
Pagawean nu cocok : Ngangkutan galon cai, sakapeung ngojek jeung ngiriman BBM bodor..
Kaduitan : Lédéh, loba urusan pacorokokod..
Asmara : Ditolak deui, angger teu pira pedah rorombeheun..

4) ARIYES
Pagawean nu cocok : Ngamandian domba
Kaduitan : Loba ngahutang, gaji kapotongan wae
Asmara : Benerkeun heula beungeut..

5) TAWURUS
Pagawean nu cocok : Ngored jukut keur parab embe, jeung dagang lahang
Kaduitan : Katipu babaturan deukeut, kudu diruwat
Asmara : Teu payu-payu, ganti peletna..

6) GEMINI
Pagawean nu cocok : Ngurek belut, ngala tutut
Kaduitan : Bangkar, jujualan baju mitoha
Asmara : ucrat-acret teuing...kabogoh diditu-didieu, euweuh nu eucreug..

7) KANSER
Pagawean nu cocok : Macul, ngored
Kaduitan : sakarat, tereh bangkrut
Asmara : Euweuh nu daekeun, modal ipis..

8) LEYO
Pagawean nu cocok : Noelan tukang jajamu
Kaduitan : Ripuh pisan, teu saperak2 acan
Asmara : Ati2 bakal kapelet, lawan ku dukun ti babakan Cibelekok..

9) LIBRA
Pagawean nu cocok : Ngorehan runtah abbtawa tukang beling
Kaduitan : Teu becus, euweuh gadag neang duit
Asmara : Malem minggu engke manehna keur hayangeun diwowoy peda beureum + peuteuy..

10) SEKORPIO
Pagawean nu cocok : Moe huntu di buruan, sakapeung menerkeun kenteng batur
Kaduitan : Sarua jiga kamari boke'
Asmara : Boga kabogoh panyakitan..

11) SAGITARIYUS
Pagawean nu cocok : Mersihan balong, mun keur halodo jadi kuli pikul di pasar
Kaduitan : Pamajikan ngadat menta tambahan resiko dapur
Asmara : Ditampilingan wae ku pamajikan, loba tatanya ka dukun jung...

12) KAPRIKOREN
Pagawean nu cocok : Dagang kurupuk
Kaduitan : Pikawatireun, waspada debt  kolektor
Asmara : Pamajikan kabur..

sok mangga gera cocokeun kadinya....
ceuk abdimah meni asa ripuh kabeh

0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts