Home » » Dongeng Sunda lucu: "PENYULUHAN KB"

Dongeng Sunda lucu: "PENYULUHAN KB"Dokter: "ibu ibu parantos uninga kabeeee???"

Ibu2 : "parantooooooossssss"

Dokter : "parantos di kabe???"

Ibu2: "parantoooooosss..."

Dokter: "Cing eta ibu nu acuk bungur nganggo kabe naon ??"

Ibu: "abdi nganggo pel pa dokter"

Dokter: "Ari ibu acuk bulao???"

Ibu : "abdi mah disuntik"

Dokter: "cing ari ibu anu acuk kayas???"

Ibu (bari sarangah serengeh): "abdi mah nganggo jojodog pa dokter"

Dokter jeung kabeh hadirin molohok, reuwas jeung ngarasa aneh, saumur-umur kakara ngadenge aya KB make jojodog.

Dokter: "Jojodog...??? Ke.. ke
.. ke... kumaha carana Buuu, asa araraneh ieu mah ???"

Ibu (bari angger sarangah-serengeh): "abdi sareng pun lanceuk mah sok bari ngadeg pa dokter ... apanan pun lanceuk mah rada beke, janten ku abdi sok sina nangtung luhureun jojodog...."

Dokter: "teras kumaha???"

Ibu: "Taaah ... pas pun-lanceuk socana tos buncelik molotot buburilengan bari gegerem bari ngajenggut buuk abdi, eta teh tandana tos bade "bijil" ... ku abdi disepak we jojodogna dugi ka pun lanceuk morosot kahandap, otomatis coplok ... aman pan ... salamet weh...".

SARAREA EUWEUH NU TEU SURAK ... BARI NGACUNGKEUN JEMPOL
😄😄😄👍                      

0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts