Home » » PURWACANA

PURWACANA

Sampurasun.

Kalayan nyebat Asma Alloh SWT, alhamdulillah web Yayasan Dangiang Padjdjaran” parantos réngsé. Sakumaha nu parantos kauninga, wiréh dina raraga ngadeudeul pangajaran basa jeung sastra Sunda, satemenna  kedah mibanda tuyunan dina pangajaran basa Sunda. 
Kalihna ti kitu, kanggo ngarojong tur mekarkeun bahan ajar sinareng kamahéran basa & sastra Sunda di sakola-sakola, ieu "web" dieuyeuban ku aplikasi android supados tiasa ngirut dina pangajaran basa Sunda
Salajengna, medalna ieu "web" dipiharep tiasa ngaronjatkeun ajén atikan tur pangaweruh kasundaan di masarakat, sinareng kamekaran bahan ajar basa & sastra Sunda di sakola-sakola sa-Tatar Sunda, langkung luhungna mah mancegkeun ajén kasundaan di Buana. Cag!
                                                           

  
 Purwakarta,  Juli  2016


Panyusun

                                   

0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts