Home » » Surat dari istri

Surat dari istri

Ni ngahelas maca surat ti pamajikan jang kolotna::

Tasikmalaya 26 Sept 2014 Kahatur abah sinareng ambu dilembur
Assalamualaikum? wr. wb Abah. Ambu....

teu suka eneng mah hirup dikikieu ku salaki ..Majar mun ges kawin mah bakal dipikanyaah ,Nyatana mana..??Mere duit ku merena ker balanja ,tapi ari dahar menta keneh ka neng...?
Ongkoh dipangmeulikeun? baju nu aralus jeng nu marahal deuih. tapi naha ari rek sare tara meunang make baju 
teu sieun asup angin..?
Waktu sare karek ge reup rek tibra geus ditindihan ,bari kawas ucing ungas ingus sagala diletakan jeng di lamotan.jiga nu ulah weh nempo pamajikan tibra sare teh.ka cugak cucuk nu leutik ge geus sakitu nyeurina. ieumah? cucuk anu leuwih Gede bari hayoh wehh dideudeut-deudeut.. duuhhh...nasib.?.!!! Ayena geus boga anak..... nyatana kalakah leuwih nyaah ka anak....ari nempo calana anak morosot. geuwat diangsrodkeun kaluhur...naha ari ka eneng, sakitu calana eneng bener oge... hayooohh.. we diporosot.. porosotkeun.
Lamun istirahat gawe tuluy sok balik heula ka imah.
anak mah ngeunah di bere duit keur jajan.. ari eneng kalakah di keurem dikamar bari nitah muka baju jeng kutang"na ..terus nindihan .. bari ngadeudet.. deudet...bari sagala dirampa..jeung eta..we.. sasaranna teh.. nyocokan parabot kiih eneng.
Nukitu di sebut nyaah ka pamajikan..?
Nu pang anehna mah jiga nu kurang nyusu ka indungna keur orokna eta salaki teh.. Ambu..dugi...ka ayeuna terus weh ngagenyol kana susu Eneng. karunya budak beakeun...Tah kitu Abah. Ambu.... kalakuan salaki eneng teh.
ngan eneng teh tara loba garah geureh ka salaki. bisi pundung..Heug teu daekeun deui ka eneng.
Wassalam Eneng di kota:'(  

Kumaha para wargi sedih teu.?

0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts